Vad är en bostadsrättsombildning?

En bostadsrättsombildning är egentligen ett vanligt ägarbyte i en hyresfastighet. Från att tidigare har haft X som ägare eller fastighetsvärd har nu Bostadsrättsföreningen Y blivit ny ägare och fastighetsvärd. För den som fortsätter att hyra är skillnaden inte större än så. Det kommer att stå Brf Y som avsändare på hyresavierna, men hyresgästen har kvar alla sina rättigheter – och skyldigheter – som gällde före ägarbytet.

Det som skiljer ombildningen från andra fastighetsöverlåtelser är att köparen måste uppfylla ett antal kriterier som anges i bostadsrättslagen för att få köpa fastigheten. Dessa kriterier handlar bl.a. om att ett visst antal av hyresgästerna måste godkänna den nya fastighetsvärden/ägaren (dvs. bostadsrättsföreningen) och att vissa besiktningar och budgetar måste tas fram och granskas för att föreningen ska få rätt att förvärva fastigheten.

Du kan läsa mer om de olika delarna under rubriken Ombildningens steg i menyn ovan.