Archive For The “bostadsfastighet” Alla kategorier:

Ombildning för fastighetsägare

Ombildning för fastighetsägare

”Det är lite märkligt att bostadsrättsombildningar nästan uteslutande har drivits från köparhåll, när så mycket av ombildningens framgång beror på säljarsidans agerande,” menar Petter Brolin, ProperT:s grundare.

Go Top