Ombildning för fastighetsägare

”Det är lite märkligt att bostadsrättsombildningar nästan uteslutande har drivits från köparhåll, när så mycket av ombildningens framgång beror på säljarsidans agerande,” menar Petter Brolin, ProperT:s grundare. Petter är ordförande i branschorganisationen för ombildningskonsulter i Sverige SBB, Sveriges BostadsrättsBildare och har genom åren ansvarat för ett hundratal ombildningar.

En ombildning är en komplicerad historia och hur framgångsrik den är beror i stor utsträckning på hur väl den förbereds och löpande anpassas efter de specifika förutsättningarna. Genom åren har vi sett otaliga exempel på ombildningar som skulle ha kunnat genomförts på ett bättre sätt om säljaren varit mer involverad i processen. Genom att vi har sett misstagen som har begåtts kan vi bättre parera dem.

Bostadsrättsföreningen är ofta den bästa köparen av en hyresfastighet. Genom att förbereda fastigheten på bästa sätt, tillsammans med en aktiv fastighetsägare, och därefter styra ombildningen förbi de hinder som kommer att dyka upp, maximerar vi möjligheten till en lyckad fastighetsaffär.

Om du står som ägare till en bostadsfastighet (flerfamiljshus) och vill maximera värdet, tag kontakt med oss i god tid så hjälper vi dig att skapa den trygghet och de rätta förutsättningar som krävs för en lyckad bostadsrättsombildning. Att sälja fastigheten till dina hyresgäster är inte bara lönsamt, det är också tillfredsställande. Läs gärna mer om fastighetsutveckling och samarbeten med dig som investerare/fastighetsägare på properT.se.