Ombildning för dig som hyresgäst

ProperT Ombildning AB är ett av Sveriges ledande och mest kompetenta ombildningsföretag. Vi hoppas att vi får möjlighet att hjälpa dig.

En bostadsrättsombildning är för de flesta som får möjligheten den enskilt mest ekonomiskt lönsamma affären som görs i livet. Men det är lätt att glömma bort att en ombildning är mycket mer än så. Möjligheten att köpa sin lägenhet med bostadsrätt innebär möjligheten att ta kontroll över sitt boende inför framtiden och minska riskerna under åren som kommer.

Genom att bostadsrätten förvärvas långt under marknadsvärdet skapas en buffert mot tillfälliga nedgångar i marknaden. Eftersom lägenheten ofta är värd 50% mer än den förvärvas för, skapas ett lugn för dig som köpare. Om marknaden går ner är det långt kvar till den nivå du har köpt lägenheten för och som du har banklån på (vid en ombildning får du låna till hela förvärvssumman).

Att du köper lägenheten innebär även att du får en garanti mot framtida hyreshöjningar. Ser vi historiskt kan vi konstatera att bostadsrättsombildningar i stort sett utan undantag har varit lönsamma redan från första dagen och att de har sedan inneburit att bostadsrättsköparnas ekonomi har förbättrats för varje år som har gått därefter. Hyrorna har  fortsatt att öka, men bostadsrättsköparens kostnader har inte behövt stiga i samma omfattning.

Istället för att betala till fastighetsägaren, har månadskostnaden gått till att bevara – och öka – värdet av den egna investeringen i bostadsrätten.

Att genomföra en ombildningsprocess är dock inte enkelt. Det är många, stora beslut som ska fattas och nästan alla hyresgäster känner oro inför sådana val. För att de boende i ett hus ska få tillåtelse – rent juridiskt – att förvärva sin fastighet krävs att minst 2/3-delar av de boende röstar för ombildningen. I praktiken krävs det sedan ofta att betydligt fler förvärvar sina lägenheter för att fastighetsaffären ska kunna genomföras. Det krävs därför många samtal och stor kunskap för att kunna skapa den trygghet och den ro som är nödvändig för att att en bostadsrättsombildning ska kunna komma till stånd.

Därför är det viktigt att anlita en erfaren ombildningskonsult.

På ProperT Ombildning har vi den erfarenhet som krävs. Vi har varit verksamma som ledande ombildningskonsulter i över 15 år. Vi har medverkat i över 100 ombildningar runt om i hela Sverige och vet hur man bäst bemöter de utmaningar som man ställs inför. Genom att vi även arbetar med fastighetsförvaltning kan vi även bättre bedöma fastigheternas skick i. Det är viktig, både för värderingen och tryggheten. Vår förvaltningskompetens gör att vi sedan kan följa med er som förvaltare efter ombildningen och fortsätta att ta ansvar för de kalkyler vi har gjort under ombildningsprocessen. För många hyresgäster är det en viktig trygghetsfaktor.

Vi hjälper er med samtliga moment under hela ombildningen, tar samtliga kostnader och vi tar bara betalt om ni förvärvar fastigheten. Ni är med andra ord helt trygga.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.